X
تبلیغات
رایتل

برای شروع یک تحقیق یک پرسش نیاز است. پرسشی که جواب آن را کسی نمی داند. ممکن است بپرسید که این پرسش از کجا پیدا می شود. جواب این است که با گسترش علم در دنیای ما مجهولات ما بیشتر می شود و بنابراین بیشتر به جهل خود پی می بریم و نهفته های بیشتری برای کشف به وجود می آیند! اگر کسی نمیداند که بر روی چه پرسشی باید تحقیق کند به آن معناست که در زمینه فعالیت هایش به حد کافی پیشرفت نکرده است تا به مجهولاتی برسد که نیازمند جواب آن باشد. از آنجایی که دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد (و حتی دکترا) دارای سطح و عمق کافی دانش نیستند تا مجهولات مهم را بشناسند و به دنبال جواب آن باشند, اساتید راهنما که آشنایی بیشتری با موضوعات و علوم دارند کمک میکنند تا دانشجو بتواند پرسش پژوهش را پیدا کند و در زمان مشخص جواب آن را بیابد.

برچسب‌ها: مقاله