X
تبلیغات
رایتل

اینکه کنفرانس بهتر است یا ژورنال را نمیتوان نظر قطعی داد. در مواردی کنفرانس هایی هستند که از ژورنال ها هم بهتر هستند و پذیرش مقاله در آنها به مراتب سخت تر از ژورنال ها هستند. کنفرانس هایی که بسیار مشهور هستند و افراد بسیار سرشناسی در آنها هستند معمولا از این دست هستند. اما به طور کلی میتوان گفت که مقالاتی که ژورنال ها و مخصوصا ژورنال های ISI باشند از همه کنفرانس هایی که در سطح جهانی شناخته شده نیستند بهتر است. در صورتی که کنفرانس ها یا ژورنال ها را نمیشناسید بهتر است با اساتید دانشگاه ها و مخصوصا کسانی که بیشتر کارهای تحقیقاتی انجام میدهند مشورت کنید.

برچسب‌ها: مقاله