X
تبلیغات
رایتل

اینقدر مامانم گیر داد که سربازیتو عقب بنداز دیگه امروز رفتم عقب انداختم. یعنی خودش رفته بود نظام وظیفه و اونا هم بهش گفتن که من باید حتما باشم دیگه منم رفتم و یه یک ساعتی معطل شدم تا سربازی رو عقب انداختم. البته چون فرم I-20 رو دیگه این هفته میگیرم نیازی نبود که عقب بندازم اما مامانم خیلی نگران بود و میگفت بهتره دلشوره نداشته باشیم!