X
تبلیغات
رایتل

صبح منصور گفت بریم آستین. منم که دیگه ماشین دارم راحت میتونیم بریم.


راه ها مثل راه های بین شهری ایران بود. یه جاهایی هم پر از کامیون شده بود و خطرناک بود. در کل اما مغازه بیشتر توی راه پیدا میشد.