X
تبلیغات
رایتل
دو روز پیش به این فکر افتادم که یه انجمنی تاسیس بشه برای حمایت از حیوان نجیبی به اسم الاغ.این حیوان بسیار دوست داشتنی به خاطر تواضع بیش از حدش در مقابل انسان موجودی نفهم و بیشعور لقب گرفته و به همین دلیل هر کسی را که از فهم و شعور بهره کمی برده است به وی تشبیه کنند. از آنجایی که این موجود توانایی ارتباط زبانی با انسان را ندارد, مدت مدیدی است که از دفاع در برابر حقوق خود محروم مانده است. اگرچه بنده معتقدم که حتی اگر روزی این حیوان زبان هم باز میکرد باز نجابتش مانع از اعتراضش میشد.

پ.ن.: در اعتراض به عده ای از انسان نماها که به این موجود پاک سرشت نسبت داده می شوند و هزار بار پست تر از وی هستند.
توجه: از آنجایی که بعضی از این به ظاهر انسان ها مهارت در بالا رفتن از دیوار بعضی جاها را نیز دارند امیدواریم که به حیوان نجیب دیگری به اسم میمون تشبیه نشوند.