X
تبلیغات
رایتل

امروز برای اولین بار رفتم که کار جدیدم رو توی دانشگاه انجام بدم. فکر کنید چه کاری بهم دادن؟ باید مدارک فارغ التحصیل ها رو میذاشتم توی پاکت و اسمشونو روی پاکت مینوشتم و در پاکت رو می بستم. با خودم فکر کردم بعد یک عمر انجام پروژه های ملی کارمون به پاکت بستن رسید. معلوم بود که اصلا برنامه ای نداشتن برای اینکه به من کار دیگه ای بدن.